Seri shumë kanale DG

  • Multi-Channel DGseries

    Seri shumë kanale DG

    Kokat e pompave të serive DG janë të dizajnuara për shpejtësinë e mikro rrjedhës, transferimin e lëngjeve me shumë kanale dhe furnizimin me saktësi të lartë. Lehtë për të ndryshuar dhe rregulluar tubin. Shkaku dhe rrota e kthetrës janë përmirësuar për të pasur funksion më të mirë. Përdoruesit mund të rregullojnë dhe ndryshojnë tubat me lehtësi. Karakteri lusion Okluzioni mund të rregullohet pak nga rrota shtrënguese për t'iu përshtatur kërkesave të ndryshme për trashësinë e murit të tubave. Head Koka e pompës me 6 rrotulla furnizon më shumë shpejtësi rrjedhjeje. ● 10-rrotullat ulin pak impulsin dhe shpejtësinë e rrjedhës. Skillfu ...